1 września 2009 r. zebraliśmy się pod Szańcem by oddać hołd majorowi i jego żołnierzom oraz wszystkim którzy zginęli podczas II wojny światowej. Honorową wartę przy Szańcu pełnili ułani i strzelcy. W spotkaniu uczestniczyli również druhowie młodzieżowej drużyny OSP z Poświętne. Ksiądz Grzegorz Wrzochal zwrócił uwagę że tak jak kamienny Szaniec chroni miejsca w którym zginął Hubal, tak Polacy zobowiązani są chronić pamięć o majorze. Ppłk Marian Zach przypomniał wszystkim postać legendarnego majora.

 

 

22 sierpnia 2009 roku uczestniczyliśmy w inscenizacji historycznej. Stowarzyszenie Hubalczyków zaproszone zostało przez Starostwo Powiatowe w Opocznie. Ułani zaangażowani zostali do odtworzenia oddziału piechoty AK. 16 sierpnia 1944 roku dowódca oddziału partyzanckiego 25 pp. AK, Kazimierz Załęski „Bończa” zorganizował zasadzkę pod Diablą Górą na silną niemiecką ekspedycję karną. Wspólnie z odziałem partyzanckim Aleksandra Arkuszyńskiego „Maja” stoczyli zwycięską bitwę z Niemcami.

Ułani wzięli udział w inscenizacji historycznej potyczki samodzielnej grupy operacyjnej Piotrków z 16 korpusem pancernym 10 armii niemieckiej, która miała miejsce w pierwszych dniach września 1939 roku.  Udział brali: Damian Krajewski, Krzysztof Strumiłło, Igor Krajewski, Zbigniew Krajewski, Marek Polinceusz, Jarosław Włudarski, Jacek Borończyk.

24 października 2009 r. w Czarnocinie ułani brali udział w gonitwie ku czci patrona jeźdźców i myśliwych św. Huberta

 

W leśniczówce Bielawy stacjonował oddział mjr Hubala. Tam też odbyła się wieczerza wigilijna. Henryk Sobierajski opisuje, że ”… sala udekorowana była flagami narodowymi, stały suto zastawione tradycyjnymi potrawami. Przybyli goście: leśnicy, okoliczne ziemiaństwo, ksiądz. Przed opłatkiem odśpiewano hymn państwowy.” Po leśniczówce w Bielawach nie ma dzisiaj śladu, ale miejsce gdzie Hubal dzielił się opłatkiem, pozostało. Tu 5 grudnia 2009 roku na „Hubalową  Wigilię” przybyło wielu: leśnicy, kombatanci AK, kawalerzyście ze Stowarzyszenia Ułanów im. OWWP mjr. Hubala, przedstawiciele radomskiego szwadronu 11 Pułku Uł. Legionowych, harcerze opoczyńskiej drużyny, młodzież ze szkół niosących imię majora Hubala, Strzelcy. Gościem specjalnym była córka Henryka Dobrzyńskiego „Hubala” – Krystyna Dobrzańska - Sobierajska. Wszyscy uczestnicy jako jedna hubalowa rodzina ozdobili choinkę, połamali się opłatkiem i zaśpiewali kolędy. Ppłk Marian Zach opowiadał o działalności Hubala.