1 września 2009 r. zebraliśmy się pod Szańcem by oddać hołd majorowi i jego żołnierzom oraz wszystkim którzy zginęli podczas II wojny światowej. Honorową wartę przy Szańcu pełnili ułani i strzelcy. W spotkaniu uczestniczyli również druhowie młodzieżowej drużyny OSP z Poświętne. Ksiądz Grzegorz Wrzochal zwrócił uwagę że tak jak kamienny Szaniec chroni miejsca w którym zginął Hubal, tak Polacy zobowiązani są chronić pamięć o majorze. Ppłk Marian Zach przypomniał wszystkim postać legendarnego majora.