Ułani wzięli udział w inscenizacji historycznej potyczki samodzielnej grupy operacyjnej Piotrków z 16 korpusem pancernym 10 armii niemieckiej, która miała miejsce w pierwszych dniach września 1939 roku.  Udział brali: Damian Krajewski, Krzysztof Strumiłło, Igor Krajewski, Zbigniew Krajewski, Marek Polinceusz, Jarosław Włudarski, Jacek Borończyk.