Na opoczyńskich błoniach odbyła się inscenizacja zrealizowana przez Starostwo Powiatowe i Stowarzyszenie Ułanów
im. OWWP mjra Hubala.Intencją organizatorów było odtworzenie epizodów z bohaterskich walk Majora z Niemcami.
Współudział w organizacji przedsięwzięcia miała Jednostka Strzelecka 2036 w Paradyżu. Ciekawie przygotowane widowisko przyciągnęło liczną publiczność.