Katastrofa Somoleńska 10.IV.2010 spowodowała opóźnienie uroczystości związanych z obchodami. Nie wzięli w niej udziału goście specjalni, którzy objęli honorowy patronat nad uroczystościami, Prezydent RP na uchodźctwie śp. Ryszard Kaczorowski
oraz Biskup Polowy W.P. śp gen dyw. Tadeusz Płoski. Obaj zginęli w katastrofie.
Podczas uroczystośoci odsłonięto i poświęcono tablice wmurowane w Szaniec. Jedna z nich poświęcona została Maciejowi Kalenkiewiczowi ps “Kotwicz”druga Mariannie Cel ps. “Tereska”. Tablicę Kotwicza odsłaniały jego córki Agnieszka i Danuta.
KAPITAN DYPLOMOWANY MACIEJ KALENKIEWICZ działał w oddziale Hubala od początku jego sformowania. Od 03.X.1939 był zastępcą dowódcy oddziału. Na początku grudnia 1939 roku udał się do Francji, zasilił tam szeregi tworzonej armii polskiej.
Po powrocie do kraju walczył na wileńszczyźnie, gdzie zginął w walce z Sowietami 21.VIII.1944 pod Surkontami.
MARIANNA CEL PS. TERESKA była jedyną kobietą w oddziale Hubala. Gdy Major stacjonował w Zychach zgłosiła się do oddziału. Niezwykle odważna, pełniła funkcję łączniczki i sanitariuszki. Brała udział w bitwie pod Huciskiem. Uczestniczyła w ostatniej zbiórce oddziału pod Kluczewskiem 25.VI.1940r. Po rozwiązaniu oddziału jej losy są nieznane.
Odsłonięcia tablicy dokonała ułan Emilia Wielorańska, jedyna kobieta w Stowarzyszeniu Ułanów im. OWWP mjra Hubala. Zaangażowana w działalność od początku istnienia organizacji.
29.V. - w przeddzień uroczystości głównych, w Bielawach spotkała się przy ognisku młodzież na I Ogólnopolskim Zlocie Szkół
I Drużyn Harcerskich moszących imię mjr. Hubala.