- na które Dyrektor Muzeum w Piotrkowie, jako organizator, zaprosił Stowarzyszenie Ułanów im. OWWP mjr. Hubala oraz 22 Pułk Ułanów Podkarpackich z Garbatki Letnisko.
Pokazy kawaleryjskie uświetniły uroczystości. Musztrę konną poprowadził Paweł Kibil. Władanie szablą zaprezentował
Igor Krajewski, cięcie łóz – Leszek Zapart, skoki przez przeszkody Bogdan Krajewski.