Ułani uczestniczyli w przeprowadzeniu obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej z Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Skarżysku Kam. do Sanktuarium Ostrobramskiego.
Matka Boska Ostrobramska była patronką 13 pułku Ułanów Wileńskich stacjonującego w Nowej Wilejce, jej wizerunek widnieje na sztandarze pułkowym. Wobec tego nie mogło zabraknąć współczesnych ułanów 13 pułku z Kielc. Do współudziału w tej podniosłej uroczystości zaprosili oni ułanów naszego stowarzyszenia.