„Tu, o wschodzie słońca, razem ze swym koniem
poległ major Hubal. Zabrali go Niemcy.
Ślad po nim zaginął
Legenda została i została pieśń.
Hubalowa legendo, nieś się z wiatrem, nieś!”

 

To fragment wiersza ppłk. Mariana Zacha, Kustosza Tradycji Chwały i Sławy Oręża Polskiego, wiceprezesa Stowarzyszenia Ułanów im. OWWP mjr. Hubala. Należy On do tych, którzy nie pozwolą, By bohaterstwo Henryka Dobrzańskiego zaginęło
w ludzkiej pamięci, tak jak ciało majora, które zabrali Niemcy. Ppłk. Zach jest autorem wierszy, w których piszeo oddaniu Hubalczyków i żołnierzy II wojny światowej sprawie ojczyzny.

 

 

4 LUTEGO 2011 R. W MUZEUM REGIONALNYM W OPOCZNIE ODBYŁA się PROMOCJA TOMIKU WIERSZY PANA PPŁK. MARIANA ZACHA „HUBALOWA LAGENDA”

Nastrój był podniosły, uroczysty. Przybyli przedstawiciele władz
Powiatu: starosta Jan Wieruszewski, przewodniczący Rady Marek Ksyta, wiceburmistrz Opoczna Janusz Macierzyński i in. znamienici goście.
Pan Pułkownik zasiadł między ułanami ze Stowarzyszenia i gospodarzem uroczystości – Dyrektorem Muzeum p. Tomaszem Łuczkowskim i słuchał swych wierszy, recytowanych przez młodzież.  Dzielił się wspomnieniami
z lat okupacji, gdy jako 12-letni chłopiec uczestniczył we Mszy Noworocznej
z udziałem oddziału „Hubala”.