13 lutego 2011 odbyło się w Poświętnem Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Ułanów im. OWWP mjr.

Hubala, na którym Prezes Grzegorz Wrzochal przedstawił Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia.

Ważnym wydarzeniem tego zebrania było nadanie tytułu członka wspierającego Panu Jerzemu Łumińskiemu – Komendantowi Straży Pożarnej w Poświętnem. Pan Komendant Łumiński wykazuje się szczególną troską o miejsca związane
z działalnością oddziału Hubala. Każdego roku gościnnie przyjmuje pod swym dachem zdrożonych w rajdzie ułanów.

 

 

 

 

 

Godnym zaznaczenia jest fakt wyróżnienia jakie otrzymał Pan ppłk Marian Zach od Dowódcy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Maz. Wyróżnieniem tym jest buńczuk. W przedwojennej kawalerii buńczuk wręczano przodującym pułkom.

 

 

 

 

 

Na zebraniu byli również obecni kandydaci na członków Stowarzyszenia. Jednym z nich jest poeta Jarosław Kluzek. Na zakończenie zebrania Jarek zaprezentował kilka swoich wierszy. Oto jeden z nich


KANDYDAT  NA  HUBALCZYKA

Jedna myśl  mnie dziś  zniewala,
Być  żołnierzem u  Hubala.
Los  Majora wciąż  opiewać,
Partyzanckie pieśni śpiewać.
No i szable  mieć  przy pasie,
Jak też ViS-a, jeśli da się.

Choć mam mundur  i ostrogi,
To początek długiej drogi.
I posiadam też  anglika,
Jednak on za  mocno bryka.
Jeżdżę  konno , lecz pomału,
Kupię konia  wprost  z oddziału.

Brak kulbaki , to mnie męczy,

Jeszcze  ułan co poręczy.
Sama szabla nie urządza,
Muszę jechać do Grudziądza.
By nie jeździć od niechcenia,
Poznać  rygor wyszkolenia.
I zapomnieć o kobiecie,
Ćwiczyć wciąż na końskim grzbiecie.

By nauka szła do  głowy,

Wezmę napój  dereniowy.
Regulamin poznać  muszę,
I na  siodło mieć fundusze.
Aby dodał  mi otuchy,
Zwrócę się do księdza  Muchy.


Wnet przyjadę wprost do domu,
Jako ułan ze  szwadronu.
Na koniu z  proporczykiem,
Teraz będę  Hubalczykiem.