Rocznicę śmierci majora Henryka Dobrzańskiego ułani ze Stowarzyszenia Ułanów im. OWWP mjra Hubala oraz Lubliniacy z 7 pułku uczcili przyjeżdżając rajdem do Anielina. Pod szańcem Mszę Świętą odprawił ks Grzegorz Wrzochal – prezes Stowarzyszenia. Obecni byli uczniowe ze szkoły w Dąbrowie n/Czarną – uczestnicy rajdu rowerowego. Po Mszy ppłk Marian Zach opowiadał zebranym o Hubalu i Jego żołnierzach.