Stowarzyszenie działa od 25 sierpnia 2009 roku zaś pomysł na nazwę zrodził się w głowie pana płk. Mariana Zacha.

To On jako honorowy Hubalczyk, Kustosz Tradycji Chwały i Sławy Oręża Polskiego, oraz wiceprezes Środowiska „Hubalczycy” zaproponował wyjątkową nazwę.

Jak podkreślał: „Nie ma bardziej wyjątkowej nazwy niż imię  oddziału Hubala” Dzięki Jego uprzejmości przyjęliśmy nazwę Stowarzyszenia Ułanów im. Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego mjr. Hubala.

Jesteśmy z tego bardzo dumni. Po długich przygotowaniach w strażnicy OSP w Poświętnem odbyło się spotkanie założycielskie Stowarzyszenia. Ustaliliśmy zakres działalności stowarzyszenia i uchwaliliśmy statut, wybraliśmy władze i odpowiedzialnych za rejestrację KRS.  Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym  pod pozycją 0000335374.

Siedzibą Stowarzyszenia jest  prywatny dom  pana płk. Mariana Zacha. Dom wyjątkowy ze względu na fakt istnienia w nim Izby Pamięci Hubalczyków.

Następnie już jako członkowie – założyciele udaliśmy się do domu pana płk. Mariana Zacha, gdzie opowieściom o ułanach i koniach nie było końca. W taki sposób zawiązaliśmy naszą działalność.

Naszym celem jest przede wszystkim szerzenie wśród społeczeństwa poczucia patriotyzmu i zachęcanie młodych ludzi a szczególnie członków stowarzyszenia, do rozpowszechniania historii bohaterskiej działalności mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”.

Staramy się wiernie odtwarzać atmosferę czasów ówczesnych kawalerii. Współpracujemy z wieloma grupami rekonstrukcji historycznych, jesteśmy inicjatorami wielu widowisk historycznych. Staramy się jak najlepiej uświetniać coroczne obchody rocznicy śmierci mjr. Hubala pod szańcem we wsi Anielin gm. Poświętne, w powiecie opoczyńskim. Co  roku organizujemy rajdy konne szlakiem mjr. Hubala. Zawsze chętnie uświetniamy imprezy okolicznościowe dla dzieci i młodzieży żywą lekcją historii.

Tak jak majorowi Dobrzańskiemu nie zabrakło sił do walki z okupantem tak i nam nie zabraknie do szerzenia wartości patriotycznych szczególnie wśród młodych ludzi.