Przybyli ułani pod okienko...

Przybyli ułani pod okienko
Przybyli ułani pod okienko
Stukają, pukają - puść panienko
Stukają, pukają - puść panienko

O Jezu, a cóż to za wojacy
O Jezu, a cóż to za wojacy
Otwieraj, nie bój się - my Polacy
Otwieraj, nie bój się - my Polacy

Przyszliśmy napoić nasze konie
Przyszliśmy napoić nasze konie
Za nami piechoty całe błonie
Za nami piechoty całe błonie

A gdzież to, a gdzież to Bóg prowadzi
A gdzież to, a gdzież to Bóg prowadzi
Warszawę odwiedzić myśmy radzi
Warszawę odwiedzić myśmy radzi

A z tamtąd już będzie bardzo pilno
A z tamtąd już będzie bardzo pilno
Odwiedzić prastare polskie Wilno
Odwiedzić prastare polskie Wilno

A z Wilna pójdziemy do Berlina
A z Wilna pójdziemy do Berlina
Udusić Hitlera psiegosyna
Udusić Hitlera psiegosyna

 

http://www.youtube.com/watch?v=lpBhBxazKmg