Wyruszyliśmy z majątku Michała Bojanowskiego w Prymusowej Woli. Na popas zatrzymano się u Pani Anity Chachulskiej
w Sławnie. Dalej trasa rajdu wiodła do Kunic, skąd pochodził adiutant mjra Hubala – Henryk Ossowski „Dołęga”.

 

Ułani odwiedzili cmentarz, gdzie przy grobie Ossowskich modlili się za tych którzy życie oddali za Ojczyznę. W Kunicach, w Szkole Podstawowej
na ułanów oczekiwała młodzież ze szkół gminy Sławno. Tu Stowarzyszenie Ułanów im. OWWP mjra Hubala otrzymało proporzec, który wręczony został przez Wójta Gminy Tadeusza Wojciechowskiego.W szyku ułani odjechali do Kraśnicy, która niegdyś była miejscem rodowym Bąkowskich. Na kwaterunek kawalerzyści zatrzymali się u Pana Włodzimierza Skorupskiego. Wieczorem przy ognisku śpiewano patriotyczne pieśni, wspominano bohaterski oddział Hubala.

 

 

 

W Poświętnym oddział oczekiwany był przez ppłk Mariana Zacha i komendanta OSP Jerzego Łumińskiego.
Ostatni dzień rajdu rozpoczął się Mszą Św w studziańskiej Bazylice. Następnie ułani udali się pod Szaniec, aby zameldować,
że II rajd konny szlakiem Oddziału Wydzielonego dobiegł końca.